História brady

13.08.2019

História brady má bipolárny vzťah medzi jej pestovaním a jej nenávisťou. Nosenie brady vo svojej histórii prechádzalo stúpajúcou a klesajúcou akceptáciou a popularitou u rôznych generácií, pod rôznymi vládami a medzi rôznymi kultúrami.

V súčasnosti sa dá povedať, že nosenie brady je populárne. Dostatočné dôkazy o tom poskytuje trh plný produktov starostlivosti o bradu, návrat tradičných pánskych holičstiev, rôzne "bradaté" súťaže a podobne.

Brady akceptujeme, dokonca ich milujeme.

Samozrejme vždy to tak nebolo. História nám ukazuje, ako s bradou zaobchádzali rôzni ľudia v rôznych časoch.


ČISTÁ TVÁR znamenala ČISTÝ BOJ.

V roku 345 pred Kristom Alexander Veľký zakázal svojim vojakom brady. Chcel tak zabrániť nepriateľom získať výhodu v boji ťahaním za bradu.


PRÍSAHA.

Otto Veľký, cisár Rímskej ríše až do roku 973 vždy, keď urobil dôležité vyhlásenie prisahal na svoju bradu.


VÝZVA!

V stredoveku sa dotýkanie brady iného muža bolo považované za veľmi urážlivé. Ak sa niekto dotkol cudzej brady, čo bolo vtedy považované za hrozbu, a takýto dotyk mohol skončiť vzájomným súbojom.


SILA BRADY

V starovekom Egypte si vysokopostavení úradníci si svoje brady často farbili a cez nich prepletali zlatú niť.


LIST

Americký prezident Abrahám Lincoln bol považovaný v 19. storočí za popularizátora brady pre Američanov. Pred nástupom do funkcie prezidenta bol Lincoln oholený. Presvedčil ho však list od 11-ročného dievčaťa menom Grace Bedelová, ktorá vo svojom posolstve napísala, že jeho tvár by mohla vyzerať oveľa lepšie, ak by si začal pestovať fúzy a bradu.


PRIORITA

6. júla 1535 bol Sir Thomas More popravený za zradu. More s hlavou na bloku hovoril, že jeho brada nespáchala žiadnu zradu, a preto by nemala trpieť rovnakým osudom. Tesne predtým, ako kat vykonal svoju povinnosť, More umiestnil svoju brady tak, aby ju poprava nepoškodila.


SYMBOL MÚDROSTI

Muži starovekej Indie dbali menej na svoj vzhľad v obliekaní a stylingu, ale dôraz kládli na rast svojej brady. Dlhá brada mala pôsobiť ako symbol múdrosti.


CÉZAR

Ako priamy dôsledok rímskeho vplyvu aj brada zažila pokles a vzostup. Ako rímska ríša rástla a rozširovala svoje hranice, brada sa stala menej populárna, pretože väčšina Rimanov nasledovala svojho hladko oholeného cisára.

Pretože vplyv impéria sa rozšíril aj do väčšiny známych svetov, rozšírili sa aj jeho účinky na štýl a rast fúzov. Je iróniou, že tento trend sa neskôr zvrátil, keď si cisár nechal narásť plnú bradu, aby skryl svoje jazvy na tvári. Ako prejav rešpektu a lojality mnohí občania nasledovali tento príklad v pestovaní svojej brady.


STREDOVEK

Počas stredoveku bolo pre vrchnú triedu zvykom opäť pestovať bradu a rytieri sa starali o svoje brady ako o symbol mužnosti a cti. V čase renesancie však drsná povaha zmeny opäť priniesla odpor k pestovaniu brady a väčšina ľudí si opäť vzala na svoju tvár ostrie.


BRADA AKO AUTORITA

Osmanský sultán mal ako jediný muž na dvore dlhú bradu, ostatní hodnostári museli mať bradu krátku a eunusi samozrejme žiadnu.


DAŇ Z BRADY

V čase kráľa Henricha VIII. bola brada vyhlásená za zdaniteľný delikt, aj keď sám kráľ až do svojej smrti nosil bradu. Kráľovná Alžbeta sama silno pohŕdala bradami, a preto bolo jednou z jej priorít zachovanie dane iba ako prejav svojej osobnej nechuti.


ANGLICKÝ VPLYV

V roku 1698 zaviedol Peter Veľký v Rusku daň z brady v snahe modernizovať spoločenské normy a tiež ako prejav obdivu k anglickej kultúre. Bradatým daňovým poplatníkom bol udelený medailón, ktorý slúžil ako licencia na nosenie brady. Aby sa zdvojnásobilo úsilie zavedenej dane, bolo na medailóne napísané: "Brada je zbytočná záťaž."


19. a 20. STOROČIE

V polovici 19. storočia sa priaznivý vývoj opäť priklonil k rastu brady a mnoho popredných osobností považovalo plné brady za prejav sily a vplyvu.

Svetoví lídri a významní predstavitelia, ako napríklad Abraham Lincoln, nemecký Frederick III, francúzsky Napoleon III, Charles Dickens, Karl Marx a Giuseppe Verdi, všetci pomohli popularizovať brady a slúžili ako určovatelia trendov.

Začiatkom 20. storočia sa brada ako módny doplnok pomaly vytrácala, čiastočne v reakcii na problémy spojené s 1. svetovou vojnou. Rast brady bol medzi vojakmi zakázaný, pretože znižovala tesnosť plynových masiek.

Až desať rokov po 2. svetovej vojne sa objavila iná generácia a hnutie hippies do 60. a 70. rokov 20. storočia pokračovalo v adopcii brady ako prejavu slobody a odmietanie spoločenských konvencií.


BOOM

A potom prišli Beatles.

Je to len nepatrne prehnané tvrdenie, že keď prišli títo vplyvní hudobníci na konci 60. rokov, nosenie brady dosahovalo vrchol popularity.


VZOSTUPY A PÁDY

Možno teda vyvodiť záver, že sa cykly popularity brady sa v histórii opakujú. Adopcia brady mužmi sveta strieda obdobia dominancie, po ktorom nasleduje určitý pokles. 

Po miernom poklese popularity sa história brady opäť zlepšila a v súčasnosti sú brady obľúbené, medzi celebritami a ich stúpencami opäť obdivované a oceňované.


Zdroj: Journey Seeker 
Foto: Pinterest